fbpx

Një shqiptar harxhon 68 mijë lekë në vit për ofertat e telefonit

Blloku min lexim

68 mijë lekë të vjetra në vit harxhon çdo shqiptar vetëm për ofertat e telefonit.

Këto të dhëna janë bërë publike nga AKEP-i, i cili thekson se vitin e kaluar shpenzimi mesatar i shqiptarëve për këto shërbime u rrit me rreth 4.2% krahasuar me një vit më parë.

Kjo vlerë mbështetet në treguesin e të ardhurave mesatare për përdorues të operatorëve celulare dhe llogaritet si raport i të ardhurave nga shërbimet me pakicë me numrin total të përdoruesve aktivë.

Nga raportimet e kryera gjatë vitit 2022, ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike mobile raportuan rritje të të ardhurave me rreth 4% krahasuar me vitin 2021.